Úryvky z knihy :

     Vzhledem k tomu,

že naše tělo se skládá se sedmdesáti procent z vody,

můžeme z těchto krystalů vyvozovat skutečnost,

že i voda v nás obsahuje energii slov......

 

.....slova jsou vibrace, a když jsou naše těla se vší tou vodou,

která jimi protéká, vystavěna kladným slovům,

prostě musíme prožívat zdravý a pohodový život.....

 

.....Zatímco lidé, kteří používají...

 

 

 

 

Z obsahu:

Úvod

Pozitivní energie lásky a vděčnosti

První kapitola

Souvislost mezi slovy a vodou

Druhá kapitola

Zlepšování stavu vaší mysli pomocí krystalů

Třetí kapitola

Pochopení vibrace a rezonance

Čtvrtá kapitola

Použití rezonance v každodenním životě

 

Pátá kapitola

Krystaly vody Vám pomohou rozvinout potenciál

 

Šestá kapitola

Život s čistou vodou: nalezení klidu a míru

 

Sedmá kapitola

Láska vděčnost a záchrana světa

 

Doslov

Voda a šíření  míru